Szolgálattevők konferenciája

Szerkesztette:admin / Apr 04, 2015
article_image_full

Szolgálattevők konferenciája a nagyváradi missziókerületben

Az úttörő lelki szolgálat

Több mint százötven személy volt jelen február 28-án a nagyvárad-rogériuszi imaházban, a szolgálattevők részére szervezett konferencián, amely alkalmon „Az úttörő lelki szolgálat” volt a téma.

A kezdő énekek után a konferencia Veress Efraim testvérnek az imájával és köszöntésével vette kezdetét: „Szántsatok magatoknak új ugart és ne vessetek többé tövisek közé” (Jer 4,3), figyelmeztetett a a nagyváradi missziókerület elnöke. Ezt követően két teológiai hallgató, Ferkő Attila és Sebestyén László buzdított imádkozásra az Ef 4,11-12 és a Mt 9,36 alapján.

Novák Zsolt misszionárius az ApCsel 10 alapján tartott önvizsgálatra késztető és az úttörő munkára buzdító tartalmas előadást. „Minden hívőnek/gyülekezetnek kell legyen saját úttörő feladata. Aki ezt nem végzi, az nincs a helyén” – mondotta bevezetőjében a gyergyói úttörő misszió vezetője.

Előadásának első felében testvérünk hangsúlyozta:

1) Nemcsak imaházakban, templomokban vannak Istent kereső emberek, éppen ezért rugalmasnak kell lennünk új kapcsolatok létesítésére, amivel utat készíthetünk az emberek szívéhez Jézusnak. Azért, mert valaki istenfélő, még szüksége van a megtérés igéjére. Kornéliusnak voltak lelki gyakorlatai, de szüksége volt új életre. Péter erre nézve kellett elmondja neki a megtérés igéjét.

2) Nem az angyalok feladata az evangélium továbbítása, hanem a miénk, a nagy misszióparancs is erről szól. Nem állhatunk meg az imaházak kapuiban, ki kell lépnünk, hogy elvihessük az embereknek az életet megváltoztatni képes örömhírt. Isten nem a keresőt küldi a gyülekezetbe, hanem az övéit a szükségben levőkhöz. Isten minden hívőnek adott egy „címlistát”, azoknak a nevével, akik felé szolgálniuk kell.

3) Egy-egy lehetőség mögött mindig több van annál mint ami látszik; Kornélius házánál tömeg várta Pétert, akik az üdvösség útját ismerhették fel. Ez történt Zákeus és a filippi börtönőr esetében is.

4) Van olyan is, amikor az úttörő munkát a gyülekezetben kell végezni, hogy oda másokat is elhívhassunk, mivel a gyülekezetekben sok akadály van, ami visszatartja az embereket attól, hogy oda eljöjjenek.

5) Üzenetünkön nem, de módszereinken szükséges változtatnunk; olykor érdemes „felforgatni” a templomokat is (Mt 21,12-13).

Az előadás második részében az úttörő lelki szolgálat kihívásairól és akadályairól hallottunk.

1) A kudarctól való félelem kiolthatja a legjobb szándékot is. Az evangélium kudarca nem a mi kudarcunk, hanem azoké, akik azt visszautasítják. Ez a szolgálat feszültségekkel jár, ami nem jelent lelki kiskorúságot.

2) Ez a munka minden esetben imádsággal kezdődik. Olykor a testi, még inkább a lelki éhséget is használja Isten, aki nem úgy válaszol, ahogyan azt mi szeretnénk vagy gondolnánk. Ez néha botrányos lehet, de Isten az árok szélén „csúszó-mászókkal“ szeretné csillapítani lelki éhségünket.

3) Az Úr küldő szava harcot vált ki az akadályokkal szemben.  Péter biztos volt abban, hogy az Úr szólt hozzá, mégis tiltakozni próbált. Ugyanakkor elmélkedett a hallottakon és látottakon. Istennek pedig fontosak a közönséges és tisztátalan emberek is. „Amit megtisztítottam ne mond tisztátalannak!” Isten előbb járt Kornéliusnál mint Péter. Tehát aki vállalja az úttörő szolgálatát, annak olyan helyeken is meg kell fordulnia, ahol addig még nem járt. Mindamellett az úttörő lelki szolgálat a világ legszebb és legmagasztosabb rendű elhívása!

A konferencia záró részében

hozzászólásoknak is helyet adtak, a moderátor Albert István Zsolt missziókerületi alelnök volt, majd közös éneklés következett. Befejezéskor a missziókerület részéről Veress Efraim tv.  mondott köszönetet a rogériuszi gyülekezetnek az áldozatvállalásért.

Simon József testvérnek, a szövetség elnökének záró szavai és Giorgiov Adrián tv. áldáskérő imája után a konferenciázók az imaház alagsorában közösen ebédeltek

Isten igéje és Szentlelke késztessen minden jelenlevőt, hogy az igének megtartói és ne csak hallgatói maradjunk, ezáltal pedig életvitelünk legyen úttörés mindazok számára, akik között élünk és akik felé szolgálunk. Ámen!

Kiss Zoltán lp., Diószeg