Segítség Kárpátaljának (frissítés)

Szerkesztette:admin / Mar 08, 2015
article_image_full

Segítség Kárpátaljának (frissítés)

Bocskor Viktor lelkipásztor testvérünktől érkezett az alábbi beszámoló. Megkönnyeztük.

„Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.” (Péld 11:24) EZT ÉLI ÁT ISTEN MINDEN TISZTA SZÍVVEL ADAKOZÓ GYERMEKE!

Olyan Atyánk van, akiben nincs változás sem változásnak árnyéka! Akaratát kijelentette, Lelkét elküldte és tervét minden akadály ellenére véghezvitte. A napokban jónak látta irányunkba is gyakorolni azt a szeretetét, amit a 2Kor 8-ból tudunk, hogy egykor a Jeruzsálemben élő, nehézségek között hánykolódó gyermekei között árasztott ki. („Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak…”)

Ugyanígy indította fel Urunk Erdélyben élő gyermekeinek szívét arra, hogy az érettünk történő könyörgés és a testvéri kapcsolat ápolása mellett anyagi javaikat is osszák meg velünk. Átélhettük, hogy az adakozáshoz, a testvéri törődéshez nem anyagi bőség kell, hanem újjászületés. A Szentlélek nem csak a szívet tölti be, hanem a zsebet is megszenteli. Szabó András és Veress Efraim testvéreink 11-én áthozták Kárpátaljára azt az adományt, amit a Romániai Magyar Baptista Szövetség nagyváradi missziókerületében élő baptista testvéreink és a Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet, az  újszövetségi bemerítésben részesültek, hitüket megvallók és Megváltójukat követők számára gyűjtöttek össze. Az adomány vasárnap – a gyülekezeti csendesnap végén – került átadásra az ötvenöt bemerített testvér között.

Örömmel fogadtuk, Urunkat dicsőítve köszönjük, és a belőle nyert energiát Országa Építésére használjuk.”

Á​ldott legyen mindenért az Úr neve!!!​

 

bővebb információ http://www.magyarbaptista.com/hu/hir/segitseg-karpataljanak-beszamolok