Történetünk

A Gyülekezet a ’90-es évek elején elindult baptista misszió eredménye, Nagyvárad egy 80.000 lakosú városnegyedében. 1995-ben kezdődtek el a rendszeres istentiszteletek, a „Harul” Baptista Gyülekezet által használatra felajánlott épületben. 1996-ban 30 taggal a gyülekezet önállóvá vált. Az első bemerítési ünnepség 1996. január 28-án volt, amikor 7 testvér tett bizonyságot a víz hullámaiban arról, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és az ő személyes Megváltójuk.  A gyülekezet Isten kegyelméből évről évre gyarapodott megtérőkkel. Ma jelenleg közel 100 tagja van. Hisszük, hogy a munka nem áll meg, hanem folytatódik – amit Isten elkezdett, azt be is végzi. Dicsőség legyen neki!

Épületünk:

A gyülekezet megalakulás után, a közösségnek imatémája volt, hogy saját imaháza legyen. Isten gondviseléséből az imák meghallgatásra találtak. 2004 tavaszán elkészültek a tervek és az engedélyek, ősszel pedig elkezdődtek a munkálatok. 2008. április 27-én az épület elkészült. Istené legyen a dicsőség érte!

church_img