Imádság az Egyesült Államokban levő testvéreinkért!

Szerkesztette:admin / Jul 13, 2015
article_image_full

Forrás: http://magyarbaptista.com/hu

Szeretett testvérek és testvérnők az Úr Jézus Krisztusban,

Feltehetőleg közülünk legtöbben már értesültünk arról a döntésről, amelyet az Egyesült Államok Legfőbb Bírósága hozott meg 2015. június 26-án. Sajnálatos módon, egy szavazattal, 5 a 4 ellen, a bíróság törvényesítette az azonos nemű személyek közötti házasságot. Ezt a döntést az Egyesült Államok mind az 50 állama tiszteletben kell tartsa. Ebben a nehéz helyzetben, amikor egyre több olyan törvényt alkotnak, melyek a Szentírás világos tanításaival ellentétben állnak, hálát adunk Istennek azon testvéreinkért a hitben, akik nyíltan és világosan kifejezték nemtetszésüket e döntéssel szemben.

Örvendünk mindazoknak, akik határozottan felszólaltak amellett, miszerint a Biblia alapján, egy család egy férfiból és egy nőből tevődik össze, akik szövetségre léptek egymással egy életre. Értékeljük azon hangokat, akik egyértelműen megerősítették azt hogy a családot, nevezetesen a házasságot, nem egy földi törvényszék vagy állam hozta létre, hanem az Úr, a mi Teremtőnk. Következésképpen nekünk nem szabad újra értelmeznünk azt ami Istenhez tartozik.

Látva azt, hogy melyek lesznek a következményei ennek a történelmi határozatnak, nyomatékosan hívok mindenkit arra, hogy imádkozzunk, különös módon a családjainkban és gyülekezeti alkalmainkon, az Egyesült Államokban levő testvéreinkért és testvérnőinkért. Hívlak titeket arra, hogy kérjünk az Úrtól erőt, bölcsességet és ragaszkodást a Szent Írás világos és tiszta tanítása mellé. Hívlak titeket arra, hogy imádkozzunk a gyermekeink védelméért, a fiataljaink tisztánlátásáért, bölcsességért a családoknak és bátorságért az igehirdetőknek

Imádkozzunk Amerika lakosságáért is! Ez a nemzet sokáig áldás volt sok ország számára…így Románia számára is. Imádkozzunk az Úrhoz azért, hogy ez a nemzet visszaforduljon újra az Úrhoz és, hogy ne felejtse el azokat a bibliai alapelveket, amelyekre épült és amelyek erősítették őt.

Még akkor is ha ezek az idők zavarosak, emlékeztetek mindenkit arra, hogy van egy mindenható Istenünk, Aki a történelem folyamát irányítja. Békességünk van tudva azt, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk él és erős kezében tartja a Gyülekezetet. Gyertek újból hálaadással, és csendesítsük le szíveinket Őbenne, valamint szánjuk az Ő szolgálatára még jobban oda magunkat. A Szentírás biztosít arról, hogy azoknak, a akik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak (Róm 8:28).

Az Úr békességével a szívünkben, azt az elhatározást szemelőt tartva, hogy szentebb életet éljünk, imádkozva a testvérek kitartó bizonyságtételéért és szívükben levő biblikus szeretetükért minden ember irányába, készüljünk komolyan a szolgálatra és az Úr Jézus Krisztus visszajövetelére.

Viorel Iuga

Viorel Iuga lelkipásztor,
a Romániai Baptista Unió elnöke